Privacy Policy

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ

 


1. ВЪВЕДЕНИЕ

 

Настоящото Уведомление за поверителност има за цел да Ви запознае с правилата, които спазваме, когато събираме и обработваме Ваши лични данни, когато закупувате и/или ползвате услугите, които предлагаме, или само посещавате нашия уебсайт.
Тук можете да намерите информация за това какви Ваши лични данни събираме, как и с каква цел ги използваме, на кого ги предоставяме, какви са Вашите права като субект на данни, както и как да се свържете с нас или с надзорния орган по защита на личните данни.

 

 

 

2. ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОВА УВЕДОМЛЕНИЕ?

 

Това Уведомление е предназначено за всички физически лица, които са закупили или възнамеряват да закупят („Клиенти“) и/или са ползвали или ще ползват („Ползватели“) една или повече от следните услуги, които предлагаме:

 • Закупуване на самолетни билети;
 • Закупуване на туристически пакети, круизи, хотелско настаняване, трансфер и друг наземен транспорт, сключване на туристически застраховки за пътуване в чужбина, застраховка „Анулиране на пътуване“;
 • Предоставяне на визови  услуги;
 • Посещение на нашите уебсайтове www.usitcolours.bg и www.crusit.bg, независимо дали закупувате услуги през тях.

 

Възможно е Вие да сте наш Клиент без да сте Ползвател (напр. защото сте закупили от нас услуга за близък или приятел или сте юридическо лице), да сте Ползвател без да сте Клиент (напр. защото близък, приятел или Вашият работодател е закупил от нас услуга за Вас), както и да сте едновременно Клиент и Ползвател (защото сте закупили от нас услуга за себе си). В последния случай обработваме Ваши лични данни по начина и за целите, посочени за всяка от двете категории субекти на данни.


Ако Вие сте единствено Ползвател на услуга, моля обърнете специално внимание на т. 11 „Информация за Ползвателите на услуги“ по-долу.

 

 

 

3. КОИ СМЕ НИЕ?

 

Ние сме „Юзит Калърс България“ ООД, вписано в търговския регистър с ЕИК 130881129. Ние събираме и обработваме Вашите лични данни като администратор на лични данни съгласно Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679).


Можете да се свържете с нас на телефон 0700 15 115, както и да ни пишете на адрес гр. София 1000, бул. „Васил Левски“ № 35 или имейл адрес office@usitcolours.bg.


По всички въпроси, свързани с обработката на Ваши лични данни, можете да се свързвате и с нашето длъжностно лице по защита на данните на телефон 0876 11 56 11, както и да му пишете на адрес гр. София 1000, бул. „Васил Левски“ № 35 или на имейл адрес dpo@usitcolours.bg.

 

 

 

 

4. КАКВИ ДАННИ СЪБИРАМЕ И ОБРАБОТВАМЕ И ЗАЩО СА НИ НЕОБХОДИМИ?

 

 

4.1.    Когато закупувате самолетни билети чрез нас

Процесът по закупуване на самолетен билет включва няколко етапа, на които събираме и обработваме информация за лицето, закупуващо билета (Клиента) и за лицата, които ще пътуват (Ползвателите) – резервация на самолетния билет, издаване на самолетния билет и издаване на бордна карта.

 

Резервация на самолетния билет
На този етап е необходимо да съберем следните категории лични данни:

 • името, телефонния номер и имейл адреса на Клиента. Тези данни са ни необходими, за да идентифицираме нашия клиент и за да можем да се свържем с него за целите на резервацията.
 • името и фамилията на всички Ползватели, а ако сред тях има деца – и датата на раждане на децата, дестинация и дата на пътуването (включително при обратен полет, ако е приложимо). Тези данни са ни необходими, защото са задължителни реквизити, които се изискват от авиокомпаниите, съответно от резервационните системи, които използваме.

Правното основание за обработването на тези данни е необходимостта от предприемане на стъпки преди сключването на договор (закупуване на самолетния билет) по искане на Клиента. Ако тези лични данни не ни бъдат предоставени, няма да можем да направим поисканата резервация на самолетен билет (или билети) и да гарантираме за определен период предложената цена.

 

 

Издаване на самолетния билет
Резервираният билет може да бъде закупен (платен) и издаден. При издаване обработваме следните категории лични данни:
името, телефонния номер и имейл адреса на Клиента. Обработваме тези данни, за да идентифицираме нашия клиент и за да можем да се свържем с него за целите на закупуването и издаването на билета. Обработваме също и ЕГН и адрес за целите на издаване на първичен счетоводен документ.

 • името и фамилията на всички Ползватели, а ако сред тях има деца – и датата на раждане на децата, дестинация и дата на пътуването (включително при обратен полет, ако е приложимо). Обработваме тези данни, защото са задължителни реквизити, които се изискват от авиокомпаниите, съответно от резервационните системи, които използваме.
 • в зависимост от изискванията на авиокомпанията и/или от изискванията на местното законодателство в държавата по дестинацията, до която се пътува, събираме и обработваме няколко или всички от следните допълнителни категории лични данни за Ползвателите – гражданство, дата на раждане, номер и валидност на паспорт, адрес на пребиваване в дестинацията на полета (напр. когато пътувате до САЩ) и друга изискуема информация. При наличие на карта за лоялност към дадена авиокомпания обработваме нейния номер, с цел трупане на точки или използване на преференции от Ползвателя.
 • издаване на бордна карта - в случаите, когато  бордната карта се издава от нас обработваме личните данни, които са ни били предоставени при резервацията или издаването на самолетния билет както и допълнителни данни изисквани от дадената авиокомпания за издаване на бордна карта като например: номер на лична карта, дата на издаване и валидност, националност на Ползвателя.

Правното основание за обработването на посочените данни е необходимостта от тези данни за изпълнението на задълженията ни по договора за посредничество по закупуване на самолетния билет и издаване на бордна карта. Предоставянето на посочените данни е задължително с оглед издаването на самолетния билет или билети и издаването на бордна карта. Ако не получим тези данни, няма да можем да издадем желания самолетен билет или билети, съответно да издадем бордна карта или карти за полета.

 

 

Предпочитания за полета
Когато закупувате самолетни билети чрез нас, е възможно да Ви съдействаме и за да изразите предпочитание за храната, която ще се сервира по време на полета (ако авиокомпанията предлага такъв избор), както и да направите заявка за асистиране при отвеждането до и от самолета. Храната, която изберете, е възможно да издава Вашите религиозни убеждения, а необходимостта от асистиране – информация за здравословното Ви състояние.
Тъй като това са специални (чувствителни) категории лични данни, ние обработваме такива заявки за съдействие от наша страна единствено въз основа на Вашето предварително изрично съгласие да обработим информацията за предпочитанията Ви, което изразявате посредством заявяването им. Вие имате право по всяко време да оттеглите това съгласие без това да засяга законосъобразността на обработването до този момент. Това обаче ще ни попречи да ви съдействаме за уреждането на предпочитанията за полета.

 

 

4.2.    Когато закупувате туристически пакети, круизи, хотелско настаняване, трансфери и други туристически услуги

За всяка от посочените в този раздел услуги събираме следните лични данни за лицето, което купува от нас съответната услуга (Клиент): име, телефонен номер и имейл адрес на Клиента. Тези данни са ни необходими, за да идентифицираме Клиента като такъв, и за да можем да се свързваме с него за целите на изпълнението на задълженията ни по договора за предоставяне на съответната услуга. Това е и правното основание за обработката на тези категории данни. Обработваме също и ЕГН и адрес за целите на издаване на първичен счетоводен документ.


В зависимост от естеството на съответната услуга събираме различни категории лични данни за Ползвателите на съответната услуга, както следва:
 

Туристически пакети. В зависимост от услугите, включени в пакета, е възможно да събираме следните категории данни за Ползвателите на услугите, включени в пакета: имена, ЕГН, гражданство, дата на раждане, номер и дата на валидност на паспорт, номер и валидност на виза и др.
 

Круизи. При резервирането и закупуването на круизни пътувания събираме и обработваме следните категории данни за Ползвателите на услугата: имена, ЕГН, гражданство, дата на раждане, номер и дата на валидност на паспорт и др.
Хотелско настаняване. При резервирането и закупуването на хотелско настаняване събираме и обработваме следните категории данни за Ползвателите на услугата: имена, гражданство, дата на раждане (за деца), номер и дата на валидност на паспорт (при настаняване в чужбина) или лична карта (при настаняване в България) и др.
 

Трансфер, коли под наем и друг наземен транспорт. При резервирането и закупуването на наземен транспорт събираме и обработваме следните категории данни за Ползвателите на услугата: имена, дата на раждане, номер на полет, телефон за контакт и др.
 

Туристически застраховки за пътуване в чужбина, застраховка „Анулиране на пътуване“. При сключването на този тип застраховки събираме и обработваме следните категории данни за Ползвателите на услугата: имена, дата на раждане или ЕГН, адрес, паспорт др.

 

Всяка от изброените по-горе категории лични данни за Ползвателите на съответната услуга се събира и обработва, тъй като тези лични данни се изискват от доставчиците на съответните услуги (включително въз основа на нормативно установени изисквания за идентификация на ползвателя на услугата, напр. при отсядане в хотел, сключване на застрахователен договор и др.). Предоставянето на тези данни е задължително с оглед резервирането или закупуването на съответната услуга. Ако не получим тези данни, няма да можете да резервирате и закупите съответната услуга от/чрез нас. Правното основание за обработката на така предоставените данни е необходимостта от тях за изпълнението на договора за съответната услуга.

 

 

4.3.    Когато закупувате визови услуги

При предоставянето на визови услуги ние Ви съдействаме при изготвянето и подаването на документи, с които кандидатствате за издаването на виза за държава, която прилага визов режим спрямо граждани на Република България. За да Ви предоставим такива услуги, събираме от Вас следните лични данни: име, телефонен номер и имейл адрес. Тези данни са ни необходими, за да Ви идентифицираме като Клиент, и за да можем да се свързваме с Вас за целите на изпълнението на задълженията ни по договора за визова услуга. Това е и правното основание за обработката на тези категории данни.

Наред с тези данни събираме и личните данни, които са необходими за попълването на съответния формуляр за издаване на виза. Обхватът на необходимите категории лични данни варира значително в зависимост от държавата, за която желаете да получите виза (напр. формулярът за американска неимигрантска виза изисква въвеждането на голямо количество лични данни, докато формулярът за тайландска виза изисква минимален обем лични данни). Личните данни, които типично се събират и обработват при попълването на заявление за виза, са име, гражданство, номер и дата на валидност на паспорт и др.


Държавите с по-строги визови политики е възможно да изискат предоставянето и на различни категории чувствителни лични данни (напр. расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, данни за здравословното състояние) или данни, които без да са чувствителни, биха разкрили чувствителни такива. В тези случаи, за да Ви предоставим съответната визова услуга, изискваме Вашето изрично съгласие за обработването на съответните категории чувствителни лични данни. Имате право по всяко време да оттеглите това съгласие без това да засяга законосъобразността на обработването до този момент, но това ще ни попречи да Ви предоставим визовата услуга.


При формулярите за кандидатстване за виза често се изисква предоставяне на лични данни за родители, братя/сестри, съпрузи, деца, семейно положение, човек при когото ще бъде посещението Ви. Отговорност на Клиента/Ползвателя е да се сдобие със съгласие да разкрива такива данни пред нас. Ако ни предоставите такива данни, приемаме, че сте получили валидното съгласие на тези категории лица да ни предоставите съответните данни за тях, както и за това ние да предоставим тези данни на съответното дипломатическо представителство на държавата, за която желаете да получите виза.


Във всички случаи събираме и обработваме съответните категории лични като необходими реквизити на формулярите за издаване на виза на съответните държави. Предоставянето на тези данни е задължително, за да Ви предоставим съответната визова услуга. Ако не получим тези данни, няма да можем да Ви предоставим услугата. Правното основание за обработката на така предоставените данни е необходимостта от тях за изпълнението на договора за визова услуга.

 

 

4.4.    Когато посещавате нашия уебсайт

Когато посещавате нашите уебсайтове www.usitcolours.bg и www.crusit.bg, независимо от това дали решите да закупите някоя от услугите, които предлагаме, е възможно да събираме данни за Вашето използване на уебсайтовете чрез така наречените „бисквитки“ (cookies). Бисквитките са малки текстови файлове, които се запомнят на Вашия компютър или мобилно устройство при първото Ви посещение на съответния уебсайт.

Част от използваните бисквитки са безусловно необходими за функционирането на уебсайта ни (без тях той няма да може да работи), а други са необходими, за да ни помогнат да подобрим работата на уебсайта (те събират само анонимизирана информация за това как потребителите използват уебсайта, напр. кои части от уебсайта се посещават повече). Посочените категории бисквитки не събират лични данни.

Друга част от използваните бисквитки имат за цел да подобряват усещането на потребителя при използването на уебсайта (като запомнят Вашите предпочитания, напр. използван език, местоположение, големина на шрифта). Те не проследяват сърфирането Ви на други уебсайтове.

Последната категория бисквитки, т.нар. „рекламни бисквитки“, събират информация за навиците Ви при сърфиране в интернет, включително сайтовете, които посещавате, за да можем да Ви предлагаме продукти, които смятаме, че може да са подходящи за Вас (напр. чрез банери и други реклами във Фейсбук и други сайтове, които посещавате). Използваме последните две категории бисквитки въз основа на легитимния ни интерес да установяваме предпочитанията на нашите клиенти, за да им предлагаме продукти, които в най-голяма степен отговарят на техните потребности и желания.

При първото Ви посещение на всеки от нашите уебсайтове Ви се предоставя възможност да разрешите използването на всички бисквитки като приемете това изрично или да определите тези от тях, които сте съгласни да бъдат използвани. С изключение на бисквитките, които са безусловно необходими за функционирането на съответния уебсайт, всички останали категории бисквитки могат да бъдат спрени през менюто за настройка на бисквитките.
Можете да получите повече информация за използването на бисквитки и тяхната функционалност от нашата Политика за бисквитките.

 

 

4.5.    За целите на сигурността и за да предложим по-добри услуги на нашите клиенти
 • Телефонни обаждания

Нашите консултанти приемат телефонни обаждания, за да отговарят на всякакви запитвания на наши Клиенти (включително Ползватели на услуга) и потенциални клиенти.
Ако сте наш потенциален клиент и ни се обаждате за първи път, ще запишем Вашето име, телефонен номер и въпросите, които Ви интересуват, за да можем при следващо обаждане да Ви разпознаем и да си спомним за какво сме говорили. Обработваме тези данни въз основа на легитимния ни интерес да проследяваме развитието на интереса на потенциалните ни клиенти към нашите услуги и да подобряваме предложенията си за тях въз основа на обратната връзка, която получаваме от тях. Съхраняваме информацията, която събираме по този начин, в продължение на 1 месец от последното Ви обаждане (освен ако вече сте наш клиент, в който случай информацията остава в клиентския Ви профил и се изтрива съгласно гореописаните правила).

 • Клиентски профили

Ако сте наш Клиент, ние ще продължим да пазим информация за Вас и след като предоставим съответната услуга (включително когато сме само посредник при закупуването на услугата) – Вашето име, имейл адрес, телефонен номер, история на покупките Ви. Използваме тези данни, за да Ви разпознаваме като съществуващ наш Клиент, да проследяваме историята на покупките Ви и да проверяваме на удовлетвореността Ви от използваните услуги, както и за да Ви отправяме търговски предложения, които смятаме, че е възможно да са подходящи за Вас. Извършваме този тип обработване въз основа на легитимния ни интерес да предлагаме и разпространяваме продуктите, които предлагаме сред клиентска база, която вече ни разпознава като надежден партньор.

 

 

 

 

 

5. КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

 

Използваме Вашите лични данни единствено и само за целите, посочени в настоящото Уведомление. Личните данни на Ползватели, се използват изключително за целите на предоставянето на закупената услуга.
Когато лични данни за Клиента се съдържат в счетоводните документи, които издаваме съгласно изискванията на закона, ние обработваме тези лични данни за целите на счетоводната отчетност на основание разпоредбите на приложимото счетоводно и/или данъчно законодателство. Когато в счетоводни документи фигурират лични данни на Ползватели, ние единствено съхраняваме тези счетоводни документи съгласно изискванията на закона, без да извършваме каквато и да е друга обработка на тези данни.
Въпреки че определени характеристики на данните, които ни предоставяте, могат да са индикация за допълнителна лична информация (напр. името Ви може да бъде индикация и за религиозни убеждения, имейл адресът Ви може да бъде индикация за свързаност с дадена организация и т.н.), ние не следим за такива особености и не извършваме какъвто и да е допълнителен анализ или друга обработка на имейл адреси и другите лични данни, с които разполагаме за Вас, с цел профилирането Ви, извличането на допълнителна информация, категоризирането Ви по някакъв начин или вземането на автоматизирани решения, които да имат правни последици за Вас или да Ви засягат по друг начин.

 

 


6. НА КОГО ПРЕДОСТАВЯМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

 

В рамките на нашата организация достъп до личните данни, които се събират в контекста на резервирането и закупуването на туристически услуги, имат следните категории лица:

 • служители, които са пряко ангажирани с процеса по резервиране и организиране на съответната услуга – имат достъп до всички категории данни, които се събират за Ползвателите за целите на резервацията и/или предоставянето на съответната услуга;
 • служители в счетоводен отдел – имат достъп до личните данни на Клиента, както и до личните данни на Ползвателите, които се визуализират върху издадения счетоводен документ за съответната услуга (ако такива данни се визуализират);
 • системни администратори, извършващи поддръжка на софтуерните системи, които използваме – имат достъп до всички категории данни, които се събират за Ползвателите за целите на резервацията и/или предоставянето на съответната услуга.

 

Извън нашата организация предоставяме лични данни на следните категории получатели:

 • доставчиците на съответните услуги, посочени в т. 2 – авиокомпании, хотели, круизни компании, застрахователи и др. – всички категории данни, които се събират за Ползвателите за целите на резервацията и/или предоставянето на съответната услуга и са изискуеми от доставчика.
 • консолидирани резервационни системи, през които се правят резервации или директно се закупуват съответните услуги, посочени в т. 2 – всички категории данни, които се събират за Ползвателите за целите на резервацията и/или предоставянето на съответната услуга и са изискуеми от резервационната система.
 • посолства на чужди държави в България – всички категории данни, предоставени от кандидата за виза.
 • организации, на които сме възложили отделни дейности по обработка на данните (напр. организациите, чиито софтуер използваме за управление на клиентска информация, за съхранението и изпращането на имейли с информационните ни бюлетини и т.н.). Това са организации, които във всички случаи действат единствено по нареждане на Юзит Калърс и нито използват клиентските лични данни за собствени цели, нито ги предоставят на трети лица.
 • рекламни мрежи, чиито т.нар. „рекламни бисквитки“ сте разрешили при посещението си на нашия уебсайт (напр. Facebook, Google). Личните данни, които е възможно да бъдат споделени с такива организации, са единствено категориите данни, които съответните бисквитки събират. За повече информация, разгледайте нашата Политика за бисквитките, както и менюто за настройка на бисквитките на нашите уебсайтове.

Всички наши служители, които работят с лични данни, както и организациите, които обработват лични данни от наше име, са обвързани от строги правила за поверителност. Те могат да разкриват лични данни пред трети лица, единствено ако ние сме им разрешили да го направят, съответно ако това е необходимо, за да предоставим закупената от Клиента услуга.

 

 

 

7. КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ СЪБРАНИТЕ ДАННИ?

 

Съхраняваме личните данни, които събираме и обработваме, за различни срокове в зависимост от вида на услугите, целите за които се събират, вида на данните и средствата, чрез които се обработват, както следва:

 • Самолетни билети - данните за Ползватели е възможно да се съхраняват в една или повече компютърни системи, като за целите на изпълнението на ангажимента ни, свързан с издаването на самолетен билет, тези данни се съхраняват за период не по-дълъг от 5 години от приключването на пътуването.
 • Данни, които събираме при предоставянето на туристически услуги (т. 4.2) –  в срок до 5 г. от приключване на услугата.
 • Данни, събрани за целите на визови услуги в срок от 2 месеца от кандидатстването за виза.
 • Данни от бисквитки – всички лични данни, които събираме чрез използването на бисквитки, се съхраняват до момента, в който промените предпочитанията си за бисквитки и спрете (забраните) използването на съответната категория бисквитки, събираща лични данни.
 • Данни от клиентски профили – личните данни на Клиенти, които обработваме чрез съхранение в клиентската ни база данни, включително за целите на директния маркетинг, се съхраняват за период от 5 години от последната покупка, извършена от този Клиент.
 • Данни, включени в счетоводни документи – всички счетоводни документи, включително когато съдържат лични данни, се съхраняват за минималните задължителни срокове за съхранение на съответния вид счетоводна документация съгласно приложимото счетоводно и данъчно законодателство.
 • Данни, фигуриращи в документи, които могат да бъдат обект на проверка от компетентен надзорен орган (напр. НАП, КЗП) и/или са били ангажирани като доказателства в граждански, административен или наказателен спор – за срока, след който нашите евентуални претенции или задължения, свързани със съответния документ, се погасяват по давност и/или до приключването на съответното административни и/или съдебно производство с окончателен административен и/или съдебен акт.

След изтичането на срока за съхранение всички лични данни, съответно документите, в които се съдържат, се унищожават по безопасен начин.

 


8. ИЗНАСЯМЕ ЛИ ДАННИТЕ ВИ ИЗВЪН ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ?

 

Поради естеството на туроператорската дейност, личните данни, които Клиентите ни предоставят, са по дефиниция предназначени да достигнат до получатели по целия свят.
Ние полагаме големи усилия, за да използваме единствено утвърдени и известни канали за резервации, базирани на територията на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство (напр. консолидираната резервационна система „Амадеус“), така че да не извършваме трансфер на лични данни извън територията на ЕС и ЕИП и същевременно да гарантираме, че преминаването на тези данни към крайните им получатели (напр. авиолинии и хотели по целия свят) се извършва съгласно всички изисквания на приложимото европейско и национално законодателство.
Въпреки това има услуги, за които работим директно с доставчици извън територията на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. В тези случаи проверяваме нивото на адекватност на защита на данните  и сключваме договор с лицето, на което предаваме данните Ви, съгласно разпоредбите на ЕС, или събираме съгласието Ви за предаването на тези данни.
При подаването на формуляри за издаване на визи в посолствата на трети държави, ние предаваме личните данни на кандидатите за виза на тези трети държави единствено въз основа на изричното писмено съгласие на кандидатите за виза за това.

 

 

 

9. КАК ЗАЩИТАВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

 

Ние полагаме големи усилия, за да защитим нашите клиенти, както и абонатите на нашите електронни бюлетини, от неразрешен достъп или неразрешено изменение, разкриване или унищожаване на техните лични данни. За тази цел предприемаме редица технически и организационни мерки, като:

 • Използваме защитени уебсайтове, през които събираме Вашите лични данни;
 • Извършваме прегледи на практиките си за събиране, съхранение и обработка на лични данни, включително на физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системите, които използваме;
 • Достъп до личните Ви данни в рамките на нашата организация имат само лица, чиито трудови функции изискват достъп до данните с оглед осъществяването на дейностите, за които данните са били събрани и се обработват;
 • Включваме договорни клаузи за поверителност във всички договори, които сключваме със служителите и третите лица, на които възлагаме обработване на личните ви данни;
 • Използваме само такива организации, на които възлагаме обработката на лични данни, които се придържат към най-високите стандарти за информационна сигурност и сигурност на личните данни, демонстрирана както чрез наличието на съответни сертификации, така и чрез възможността за извършване на регулярни одити за съответствие.

 

 

10. ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ВАШИ ЛИЧНИ ДАННИ

 

Като субект на Вашите лични данни Вие имате редица права, насочени към Юзит Калърс като администратор на данните. Описание на тези права и редът за упражняването им са посочени по-долу в този раздел.
Всички посочени права можете да упражните чрез писмено заявление до Юзит Калърс в свободен текст, отправено лично от Вас или от изрично упълномощено от Вас лице.
Можете да изпратите съответното заявление на пощенския адрес или имейл адреса на нашето длъжностно лице по защита на данните, посочени в т. 3 по-горе. Когато заявлението се подава по електронен път, същото трябва да бъде подписано с квалифициран електронен подпис. Ще отговорим на заявлението Ви във възможно най-кратък срок, който във всички случаи няма на надвишава един месец.
Моля да имате предвид, че няма да изпълним направено от Ваше име искане, ако не можем да се уверим, че искането действително изхожда от Вас (възможно е, например, да не можем да се уверим от заявление, отправено по пощата, че Вие сте действителния изпращач на съобщението). Затова, в определени случаи е възможно да Ви помолим да представите заявлението в наш офис (за да можем да Ви идентифицираме).


10.1.    Право на достъп до Вашите лични данни

Вие имате право да получите от нас информация за това дали обработваме лични данни, свързани с Вас, и ако това е така, да получите достъп до самите данни, както и до информация за:

 • категориите лични данни, които се обработват;
 • целите на обработването;
 • получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации;
 • когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;
 • съществуването на право да изискате от нас коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани с Вас, или да се направи възражение срещу такова обработване;
 • правото Ви на жалба до надзорен орган;
 • когато личните данни не се събират от Вас, всякаква налична информация за техния източник;
 • съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, както и допълнителна информация за това в предвидените от закона случаи.

Ще Ви предоставим безплатно копие от Вашите лични данни, които обработваме, както и информацията, посочена в горния списък. Ако поискате допълнителни копия от данните, е възможно да определим разумна такса за всяко такова допълнително копие въз основа на административните разходи за създаването му.

 

10.2.    Право на коригиране

Ако смятате, че личните данни, които обработваме за Вас, са неточни, имате право да поискате да коригираме без ненужно забавяне неточните лични данни. Когато обработваните лични данни са непълни, имате право да искате допълването им, като се имат предвид целите на обработването.

 

10.3.    Право на оттегляне на съгласие

Когато обработваме Ваши лични данни въз основа на предоставено от Вас съгласие, Вие можете по всяко време да оттеглите предоставеното съгласие. След оттеглянето на съгласието Ви ще преустановим дейностите по обработка на личните Ви данни, обработвани въз основа на съгласието Ви, като оттеглянето на съгласието няма да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие преди то да бъде оттеглено. Независимо от това, възможно е да продължим да обработваме същите лични данни, доколкото е налице друго основание (различно от съгласие) за обработването на данните и/или е налице някое от изключенията по т. 10.5 (напр. данните са ни необходими, за да Ви предоставим услуга, която сте закупили от нас).

 

10.4.    Право на възражение срещу обработването

Вие имате право да възразите срещу обработката на Ваши лични данни в случаите, в които ги обработваме въз основа на обществен интерес или въз основа на нашите легитимни интереси, когато смятате, че във Вашия конкретен случай това обработване е несъвместимо със защитата на Вашите интереси, права и свободи. В такива случаи, ако не можем да докажем, че съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи данни, или че обработването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще прекратим обработването на тези лични данни.
Когато обработваме Ваши лични данни за целите на директния маркетинг (какъвто е случаят с обработката на данни за целите на изпращането на електронни бюлетини), можете да възразите срещу тази обработка на данни, в който случай ние незабавно ще я преустановим. Освен чрез заявление в този смисъл, можете да ни покажете желанието си да прекратим обработката за целите на изпращането на електронни бюлетини и като се отпишете от абонамента за всички електронни бюлетини чрез хипервръзката (линк) за отписване, която е част от всеки имейл, с който Ви изпращаме електронен бюлетин.

 

10.5.    Право на изтриване на лични данни

Общо правило. Вие имате правото да поискате от нас изтриване на свързаните с Вас лични данни без ненужно забавяне, а ние сме длъжни да изтрием без ненужно забавяне личните Ви данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие сте оттеглили съгласието си за обработване на данните, когато данните са били обработвани въз основа на Вашето съгласие, и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие сте възразили срещу обработването съгласно т. 10.4 по-горе и ние нямаме легитимни основания за обработването, които да имат преимущество пред Вашите интереси, права и свободи;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на наше законово задължение.

Изключения от правилото. Правото Ви да искате изтриване на личните Ви данни не се прилага, съответно ние нямаме задължение да изтрием данните, ако обработването на личните данни е необходимо:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на наше законово задължение, което изисква обработване, или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на Юзит Калърс;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и), както и член 9, параграф 3 от Общия регламент относно защитата на данните;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Общия регламент относно защитата на данните, доколкото съществува вероятност изтриването на данните да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 

10.6.    Право на ограничаване на обработването

В посочените по-долу случаи имате право да поискате от нас временно да спрем всяка друга обработка на личните Ви данни с изключение на тяхното съхранение:

 • когато оспорвате точността на личните Ви данни – за срок, който ни позволява да проверим точността на личните данни;
 • когато обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а искате вместо това ограничаване на използването им;
 • когато не се нуждаем повече от личните Ви данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • когато сте възразили срещу обработването съгласно т. 10.4 в очакване на проверка дали нашите легитимни основания за обработка имат преимущество пред Вашите интереси.

В изброените случаи можем да извършваме обработване на съответните лични данни, различно от тяхното съхранение, единствено с Вашето съгласие или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Република България или за Европейския съюз.

 

10.7.    Право на преносимост на данните

Вие имате право да получите личните данни, които Ви засягат и които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате правото да прехвърлите тези данни на друг администратор без възпрепятстване от наша стана, когато:

 • обработваме данните въз основа на Вашето съгласие или когато обработката на данните е необходима за изпълнението на задължение по договор между Вас и нас; и
 • обработването се извършва по автоматизиран начин.

За целите на упражняването на правото си на преносимост на данните, Вие имате право да получите пряко прехвърляне на личните Ви данни от Юзит Калърс към друг администратор, само доколкото това е технически осъществимо.

 

10.8.    Правото на жалба до надзорен орган

Ако смятате, че обработваме личните Ви данни в нарушение на разпоредбите на приложимото законодателство, включително, но не само, Общия регламент относно защитата на данните и Законна за защита на личните данни, Вие имате право да подадете жалба до надзорния орган в държавата членка на Европейския съюз на обичайното Ви местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение.
В Република България компетентният надзорен орган е Комисията за защита на личните данни: https://www.cpdp.bg/.

 

 

11.    ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛЗВАТЕЛИ НА УСЛУГИ

 

Ако Вие сте само Ползвател на услуга (т.е. не сте Купувач на услугата), обърнете внимание на следната информация:

 • Всички Ваши лични данни, които обработваме във връзка с предоставянето на услугата, са ни предоставени от Купувача на услугата. Не използваме публични източници за събирането на тези лични данни.
 • Вие имате всички права на субект на данни съгласно т. 10 по-горе.

 

 

ДРУГИ УВЕДОМЛЕНИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ:

Уведомление за поверителност при работа с лични данни за целите на електронните бюлетини

Уведомление за поверителност при сключване на застраховка

Уведомление за поверителност при участие в обменни програми

Уведомление за поверителност при издаване на карти за намаления за студенти, младежи и преподаватели

 

 

 

Този сайт използва бисквитки, за да може да функционира. Бисквитките правят употребата му технически възможна, лесна и сигурна, спомагайки различни процеси в сайта като навигиране, пренос на данни и сигурност. Бисквитките се ползват и за набавяне на обобщена и напълно анонимизирана статистическа информация за това как сайтът се ползва от потребителите – например най-разглеждани страници, брой посетители, време на зареждане на страниците и други. Тази информация ни помага за подобряване на неговата визия, съдържание и бързодействие, както и за последващо таргетиране на потребители с пригодени според техните интереси рекламни съобщения. На линка долу може да прочетете по-подробно описание за това какво са бисквитките, какви бисквитки ползваме и каква е употребата им. За да работи нашия сайт по най-добрия и адаптиран за всеки потребител начин е необходимо съгласие с бисквитките.

Този сайт използва бисквитки, за да може да функционира. Бисквитките правят употребата му технически възможна, лесна и сигурна. Ползват се и за набавяне на анонимизирана статистическа информация за това как сайтът се ползва, с цел подобряване на неговата визия, съдържание и бързодействие, както и за последващо таргетиране на потребители с адаптирани за тях рекламни съобщения. За да работи нашия сайт по най-добрия и адаптиран за всеки потребител начин е необходимо съгласие с бисквитките.

иконка иконка