ISO сертификат за управление на качеството Usit Colours

 

“Юзит Калърс България” ООД е една от най-големите туристически компании на българския пазар. През годините ние разширявахме своята продуктова гама, офис мрежа, информационно обслужване, а като основна цел за нас винаги е била удовлетвореността на клиента. За да можем да постигнем качеството, свързано с все по-високите изисквания на нашите клиенти, още през 2009 година в компанията беше разработена и внедрена Система за управление на качеството. Наличието на подобна система гарантира:

 

»    Повишаване качеството на предлаганите продукти и услуги;
»    Нарастване удовлетвореността и доверието сред клиентите;
»    Възможностите на компанията пред потенциалните клиенти и партньори;
»    Компетентността на служителите;
»    Национално и международно признание.

 

 

Системата за управление на качеството на “Юзит Калърс България” ООД е сертифицирана от международната одиторска компания RINA и отговаря на изискванията на стандарт БДС EN ISO 9001:2015. Сертификатът по ISO 9001 показва на клиента, че срещу него стои стабилен партньор, който работи по ясни правила и защитава неговия интерес.

 

 

ПОЛИТИКА И ЦЕЛИ ПО КАЧЕСТВОТО

 

Ръководството на „Юзит Калърс България” ООД дефинира политиката по качеството в настоящата декларация - гаранция, че политиката и целите по качеството са създадени за Системата за управление на качеството /БДС EN ISO 9001:2015/ и са съвместими със стратегическата насоченост и с контекста на организацията.

 

 

ГЛАВНИ ЦЕЛИ НА НАШАТА ОРГАНИЗАЦИЯ СА:


»    Да бъде лидер на българския пазар в доставката на услуги в областта на туризма (самолетни билети, настаняване в страната и чужбина, пакетни почивки и екскурзии и др.) и програмите за международен културен обмен.
»    Постигане на максимално задоволяване на изискванията на клиентите във връзка с видовете предлагани услуги, качеството на тяхното предлагане и достъпността до клиента (офис мрежа и услуги през интернет).
»    Осигуряване устойчиво развитие на компанията по отношение на нива на продажби и печалба, като по този начин отстоява своето място на пазара и социалната си мисия, включително гарантиране на работните места и справедливо заплащане.

 

 

ПРИНЦИПИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ:


»    Удовлетвореността на клиентите - най-важно условие, което осигурява организацията да просъществува и в бъдеще. Единствен критерий за постигнатото от нас качество е равнището на удовлетвореност на клиентите.
Като основен измерител за постигната удовлетвореност на клиента в организацията се приема липсата на основателни оплаквания и рекламации, повтарящите се поръчки от клиентите и печеленето на нови, още по-взискателни клиенти, които ще насърчават нашия стремеж към непрестанни подобрения.
»    Лидерството и съпричастността на хората са другите два ръководни принципа в нашата организация. Лидерите установяват онази атмосфера, която мотивира и увлича и останалите служители да участват пълноценно при постигане на основните цели.
Изключително важно е да се работи в екип с твърдото и ясно убеждение, че само желаният и търсеният резултат на нашия труд ще доведе до добро икономическо състояние на организацията и просперитет на всеки един от нас.
»    Създаване на такива ресурсни и организационни предпоставки и такива условия на труд и механизми за мотивация, че всеки служител да е най-активно и пълноценно ангажиран, всеки според своите отговорности, с ефективни действия за осигуряване и развитие на качеството.
Основни критерии за оценка на степента на мотивираност и пълно участие на всички сътрудници при изпълнение на поставените цели са реалните приноси на всеки от тях, активното им участие в процеса на извършване на непрестанни подобрения в организацията.
»    Използването на процесния подход при изграждането, внедряването и ефективното функциониране на Системата за управление на качеството на организацията е предпоставка за въвеждането на системния подход в управлението. Мислене, основано на риска – овладяването на рисковете и използването на възможностите са основата за постигане на по-добри резултати и предотвратяване на негативни последствия Решенията, които ръководството взима, се основават на сериозен и задълбочен анализ на събираните в организацията данни.
»    Взаимноизгодни отношения с външните доставчици на туристически услуги и обменни програми са другият ръководен принцип в нашата работа. От качеството на нашите доставки зависи и качеството на нашата дейност и затова ние акцентираме на развитие и укрепване на отношенията с основните доставчици.
»    Постоянни подобрения на всички равнища в организацията. Това значи истински полезната работа по предотвратяване на грешки да се изнесе начело пред не дотам ефективната работа по търсене и отстраняване на вече допуснати грешки.
»    Подобряване на работната среда и въвеждане на мерки за намаляване на вредното влияние върху околната среда. Така от една страна осигуряваме качествена работна среда, която да спомага за пълното разгръщане на потенциала на служителите и от друга даваме своя малък принос в поддържането на околната среда, осигурявайки бъдещето на следващите поколения.

 

 

РЪКОВОДСТВОТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ГАРАНТИРА, ЧЕ:


»    полага грижи системата за управление да функционира ефикасно и в съответствие с изискванията на стандарт ISO 9001:2015.
»    е създало условия за активното съдействие на ръководния и изпълнителски персонал в развитието на Системата за управление на качеството.
»    организацията разполага с нужните ресурси за изграждане, поддържане и развитие на Системата за управление на качеството.

 

Като Изпълнителен директор на “Юзит Калърс България“ ООД декларирам личното си участие и отговорност и тези на ръководството и персонала, за изпълнение на обявената Политика по качеството, осигуряваща устойчив растеж на организацията.

Нашите ресурси, знания, умения, опит и амбиция ни дават увереност, че можем да спечелим доверието на клиентите. Вярваме в способностите на всеки член от нашия екип и ценим приноса му в постигането на главните ни цели.

 

 

Изпълнителен директор:
Росица Панчева

 

 

« обратно

обновена 04.2024

Този сайт използва бисквитки, за да може да функционира. Бисквитките правят употребата му технически възможна, лесна и сигурна, спомагайки различни процеси в сайта като навигиране, пренос на данни и сигурност. Бисквитките се ползват и за набавяне на обобщена и напълно анонимизирана статистическа информация за това как сайтът се ползва от потребителите – например най-разглеждани страници, брой посетители, време на зареждане на страниците и други. Тази информация ни помага за подобряване на неговата визия, съдържание и бързодействие, както и за последващо таргетиране на потребители с пригодени според техните интереси рекламни съобщения. На линка долу може да прочетете по-подробно описание за това какво са бисквитките, какви бисквитки ползваме и каква е употребата им. За да работи нашия сайт по най-добрия и адаптиран за всеки потребител начин е необходимо съгласие с бисквитките.

Този сайт използва бисквитки, за да може да функционира. Бисквитките правят употребата му технически възможна, лесна и сигурна. Ползват се и за набавяне на анонимизирана статистическа информация за това как сайтът се ползва, с цел подобряване на неговата визия, съдържание и бързодействие, както и за последващо таргетиране на потребители с адаптирани за тях рекламни съобщения. За да работи нашия сайт по най-добрия и адаптиран за всеки потребител начин е необходимо съгласие с бисквитките.

иконка иконка