Usit Colours използва бисквитки, с цел подобряване на услугата на нашите уебстраници. Ако продължите да използвате онлайн услугите ни, приемаме че сте съгласни да получавате бисквитки от уебстраниците, собственост на компанията.

За нас

Какво е Usit Colours

Usit Colours е търговската марка на Юзит Калърс България ООД, която е лицензиран туроператор и е една от най-големите агенции за пътуване в България. Има повече от 15 години опит в предлагането на самолетни билети, хотелско настаняване, туристически пътувания и студентски обменни и образователни програми. Това, което прави Usit Colours предпочитан избор, е гарантираното качество и индивидуалното отношение към всеки клиент.

Основния сайт на Usit Colours е www.usitcolours.bg, в който можете да намерите информация за всички предлагани продукти и услуги, както и да направите резервация и плащане на избрани продукти и услуги. Други уеб сайтове на Usit Colours са gotousa.bg, www.usitplus.bg, www.crusit.bg.

 

 

 


 

 

Мотото на Usit Colours

“Живей. Пътувай. Откривай” е вярването на всичките нас, над 80 служители на Usit Colours, а мотото ни “Живей цветно” е заветът, който следваме всеки ден. Да живееш цветно за нас означава да си отворен към света, към нови идеи и култури и да се опитваш да ги разбираш и живееш.

 

 

 


 

 

Информация за компанията

Юзит Калърс България ООД е регистрирана съгласно законите на Република България със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Васил Левски 35, ЕИК 130881129. Нашите продукти и услуги можете да намерите в над 15 офиса в цялата страна.

 

Юзит Калърс България ООД е лицензиран туроператор и турагент със следните регистрации:

 

Tуроперaтор - РКК-01-05771, който е сключил:

 

 

 

Tурагент - 04959

 

Юзит Калърс България ООД е регистрирана към Министерството на труда и социалната политика да извършва посредническа дейност по наемане на работа за:

- Република България - удостоверение № 1607, валидно до 17.06.2018 г.

- чужбина - удостоверение № 1606, валидно до 17.06.2018 г.

- морски специалисти -  удостоверение № 1608, валидно до 17.06.2018 г.

 

 

 


 

 

Сертификат за качество на предоставяните услуги

От 2009 година Юзит Калърс България ООД е сертифицирана с международния сертификат за качество на предоставяните услуги ISO 9001. Сертификатът се проверява и подновява ежегодно от международна одиторска компания, която гарантира валидността на сертификата ISO 9001.

 

 

 


 

 

Политика за защита на личните данни

Политиката за защита на личните данни на Юзит Калърс България ООД урежда вида на информация, която се събира от Потребителите, начина на нейното събиране и целите на нейното използване.


1.    От Потребителите на сайта www.usitcolours.bg , собственост на Юзит Калърс България ООД,  се изисква да предоставят лични данни на Юзит Калърс България ООД единствено при заявка за резервация  и/или плащане на избрана от потребителя продукт или услуга. Потребителят дава съгласие за тяхното съхраняване и обработване в базата данни на съответната  резервационна система на Юзит Калърс България ООД.


2.    При използване на резервационните системи на сайта www.usitcolours.bg, Потребителят трябва да въведе личните данни, необходими за успешното извършване на резервация и издаване на самолетен билет, хотелска резервация, почивка, круиз, застраховка или друга туристическа услуга. Въведената информация съдържа собствено и фамилно име, пол, адрес на електронна поща, дата на раждане и телефон за връзка. Използвайки уеб страницата www.usitcolours.bg и резервационните системи на нея,   Потребителят дава съгласие Юзит Калърс България ООД да обработва и предоставя личните му данни, както и данните на лицето/лицата, с което/които ще пътува, на доставчика на съответната услуга (авиокомпания, хотел, круизна компания, застраховател) с цел резервиране и закупуване на съответна туристическа услуга.


3.    При плащане на продукт или услуга в резервационните системи на сайта www.usitcolours.bg, Потребителят не предоставя на Юзит Калърс България ООД данни от банкови карти. Плащането с банкова карта се извършва чрез Виртуален ПОС на Банка ДСК, при което данните от банковата карта се въвеждат директно в 3D Secure платформата на банката. По този начин данните от банковата карта на Потребителя са максимално защитени и не стават достояние на Юзит Калърс България ООД.


4.    Юзит Калърс България ООД не предоставя името и е-майл адреса, който потребителят е посочил при извършване на резервацията, на трети лица с цел изпращане на търговска информация. Изпращането на търговски съобщения се извършва единствено от Юзит Калърс България ООД  на посочените е-майл адреси  и потребителят може по всяко време да се откаже от опцията за получаване на търговска информация с изпращане на електронно съобщение с текст "Unsubscribe" на адрес: unsubscribe@ usitcolours.bg.


5.    Предоставените лични данни са напълно защитени и се използват с цел маркетингов анализ и по-добро разбиране на потребностите на Потребителите и съответно подобряване на качеството на предлаганото обслужване. Без личните данни на потребителите интернет резервационните системи няма да могат да се използват за извършване на резервации.


6.    Юзит Калърс България ООД се явява администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД и ще обработва личните данни на Потребителят за изпълнение на своите задължения във връзка с извършената от Потребителя резервация.


7.    Данните ще се обработват и съхраняват на хартиен и електронен носител. Юзит Калърс България ООД като администратор на лични данни, се задължава да осигури необходимите технически и организационни мерки за защита на данните от посегателства, загуба или промени. Юзит Калърс България ООД използва технологии, които позволяват предпазване на цялата информация, която минава през уеб-страницата като технологията Secure Sockets Layer (SSL).


8.    Юзит Калърс България ООД е длъжна да не разкрива личните данни на Потребителя на трети лица. Предоставяне и достъп до тези данни може да има само в случаите, когато Юзит Калърс България ООД е нормативно задължен да предостави данните на съответните публични органи и организации или му е надлежно изискана от такива органи по съответния ред; когато служителят е дал изрично съгласието си за разкриване на данните; случаите по т.3 от настоящия раздел на Общите условия на Юзит Калърс България ООД или при други предвидени в Закона за защита на личните данни случаи; по отношение на информация, която не индивудуализира конкретно лице; по съвет на правните консултанти на Юзит Калърс България ООД


9.    Юзит Калърс България ООД не носи отговорност, ако Потребителят сам е оповестил публично личните си данни на трети лица.


10.    Потребителят има право на достъп и на поправка на личните си данни, обработвани от Юзит Калърс България ООД, включително да иска изтриването и актуализирането им, да забрани представянето им на трети лица и др., при условията и по реда на глава V от Закона за защита на личните данни


11.    Юзит Калърс България ООД ще информира своевременно Потребителите на резервационните системи за всички нови продукти, услуги, отстъпки и ценоразписи, промоции, рекламни кампании предлагани на уеб сайта www.usitcolours.bg. Тази информация ще се счита за поръчана от Потребителя търговска информация. Потребителят може по всяко време да се откаже от опцията за получаване на търговска информация с изпращане на електронно съобщение с текст "Unsubscribe" на адрес: unsubscribe@ usitcolours.bg.


12.    Юзит Калърс България ООД може да използва "бисквитки"(cookies) за събиране на информация относно предпочитанията на Потребители, като например избран език или регион, дестинация и дати на предишно търсене на продукт или услуга. Тази информация обикновено се деперсонализира и не се използва за други цели. Потребителите могат по всяко време да отхвърлят бисквитките в случай, че има такива.


13.    Потребителят е съгласен Юзит Калърс България ООД да запаметява ограничена информация за всяко търсене, направено от него и да използва тази информация също и за решаване на технически проблеми и за статистически цели.

 

 

 


 

 

Общи условия

С въвеждането на своите лични данни и потвърждаването на резервацията в резервационните системи на www.usitcolours.bg, Потребителят се съгласява с общите условия приложими за съответният продукт или услуга. Освен в процеса на резервация, Потребителят може да ги изтегли и да се запознае и предварително с тях:

Общи условия за самолетни билети и хотелско настаняване в чужбина, резервирани през онлайн платформата еPower 

Общи условия за хотелски резервации в България

Общи условия за хотелски резервации в чужбина

 

 

 


 

 

Форма за обратна връзка

Ако сте клиент на Usit Colours и желаете да споделите вашата обратна връзка относно услуги и продукти, предоставени от нас или да подадете оплакване към нас в писмен вид, може да направите това като попълните нашата форма за обратна връзка.

За да преминете към попълване на формата, натиснете бутона.

 

 

Форма за обратна връзка

 

 

 

 

 

 

 

« обратноиконка иконка